קאטות

קאטה טאיקי יוקו שודאן: קאטה בסיס kyu 9 (חגורה לבנה פס זהב)

קאטה היאן שודאן: קאטה ראשונה kyu 8 (חגורה צהובה)

קאטה היאן נידאן: קאטה שניה kyu 7 (חגורה צהובה- כתומה)

שיהן אריה ניקר – קאטה גוז׳ושיושו

סמינר קרטה 29.11.14 לומדים את הקאטה ג'ין

היאן גודאן – קאטה משפחתית